• da
    • en
    • de

Afbestillingsbetingelser

Betingelser for afbestilling på Helsingør Vandrerhjem

For Familier/enkelte

Der skal før ankomst erlægges et reservationsgebyr svarende til første nats ophold.

Reservationsgebyret skal indbetales senest 30 dage før ankomst.

Er ankomsten indenfor 30 dage fra bookingen er foretaget, skal reservationsgebyret falde indenfor 24 timer efter reservationen er foretaget.

Reservationer kan frit afbestilles og/eller ændres indenfor 24 timer. Herefter er ovenstående gældende.

Reservationer/booking som ikke rettidigt betaler reservationegebyret, kan frit annulleres uden yderligere varsel

Link og detaljer vedr.betaling findes i den fremsendte bookingbekræftelsen.

 

Afbestilling

Afbestilling skal foretages skriftligt. Gerne via mail til helsingor@danhostel.dk

Bookinger foretaget gennem andre platforme (eks.booking.com) end Danhostel.dk (vores egen), skal afbestilles direkte hos forhandleren.

 

Tilbagebetaling

Såfremt rekvirenten har krav på tilbagebetaling, vil dette kunne forventes effektueret senest 7 bankdage senere.

 Helsingør Vandrerhjem kan pålægge gæsten kr.100.- i administrationsgebyr for bankoverførsler/tilbagebetalinger.

FOR GRUPPER, LEJRSKOLER, KURSER OG MØDER

(Hermed forstås typisk arrangementer, som er planlagt i forvejen med et særskilt program, hvori deltager 10 personer eller derover)

 

Før opholdet

Afbestilling SKAL foretages skriftligt og rettidigt– gerne på mail – og modtagelse skal bekræftes før vi anerkender afbestillingen

 

4 mdr. før ankomstdatoen: Arrangementet kan frit afbestilles helt eller delvist.

(Ved større arrangementer eller arrangementer, der bestilles mere end 6 måneder forud, vil vi ofte kræve længere afbestillingsfrist. Dette fremgår af kontrakten).

 

2 mdr. før ankomstdatoen: Kan der frit foretages afbestilling af maksimum 30 % af den endelige reservation (dvs. ændringer på mindre end 50 % af kontraktsummen).

 

1 mdr. før ankomstdatoen: Kan der foretages afbestilling af maksimum 20% af den endelige reservation (dvs. ændringer på mindre end 20 % af kontraktsummen).

 

I tilfælde af for sen afbestilling har vandrerhjemmet krav på erstatning. Erstatningen udgør 2/3 af prisen pr. afbestilt person.

 

Ved afbestilling 3 dage eller senere før ankomstdatoen udgør erstatningen 100 %.

 

Mindre justeringer i deltagerantallet (maksimum 10 %) kan foretages indtil 48 timer før ankomst; herefter er antallet bindende for alle ydelser.

 

I tilfælde af for sen ankomst, skal de ikke-leverede ydelser betales med det fulde beløb.

 

Ved større ændringer i kontraktens indhold (dvs. ændringer på mere end 50 % af kontraktsummen) op til 45 dage før ankomst (eller anden aftalt afbestillingsfrist) har DANHOSTEL Helsingør Vandrerhjem ret til at annullere kontrakten.

 

 

 

FOR BRYLLUPPER OG FESTARRANGEMENTER

 

Ved bestilling/booking af bryllup og festearrangementer vil reservationsgebyr  IKKE blive tilbagebetalt ved aflysning!

 

2 mdr. før ankomstdatoen: Kan der frit foretages afbestilling af maksimum 30 % af den endelige reservation (dvs. ændringer på mindre end 50 % af forventet totaltsum).

 

1 mdr. før ankomstdatoen: Kan der foretages afbestilling af maksimum 20% af den endelige reservation (dvs. ændringer på mindre end 20 % af forventet totalsum).

 

I tilfælde af for sen afbestilling har vandrerhjemmet krav på erstatning. Erstatningen udgør 2/3 af prisen pr. afbestilt person.

 

Ved afbestilling 3 dage eller senere før ankomstdatoen udgør erstatningen 100 %.

 

Mindre justeringer i deltagerantallet (maksimum 10 %) kan foretages indtil 48 timer før ankomst; herefter er antallet bindende for alle ydelser.

 

I tilfælde af for sen ankomst, skal de ikke-leverede ydelser betales med det fulde beløb.

 

Ved større ændringer i kontraktens indhold (dvs. ændringer på mere end 50 % af kontraktsummen) op til 45 dage før ankomst (eller anden aftalt afbestillingsfrist) har DANHOSTEL Helsingør Vandrerhjem ret til at annullere kontrakten.

 

I er som arrangører ansvarlige for evt.mangler og skader på vandrerhjemmet eller vandrerhjemmets udstyr.

Der vil ved afrejse, og endelig afregning, foretages gennemgang af de udlejede lokaler/effekter og evt.mangler/defekter pålæggees kunden 100%.

 

Under opholdet

 

Ved afbrydelse af opholdet betales der for hele arrangementet

Ved evt. skade på vandrerhjemmets effekter, hæfter den gruppeansvarlige for omkostninger ved udbedring af skaden.

 

Reservationsgebyr

 

Vandrerhjemmet forbeholder sig ret til, til hver en tid at opkræve/pålægge kunden et eller flere af følgende gebyrer/depositum

 

Depositum ­- som kan opkræves til sikkerhed for betaling ­- fratrækkes den endelige regning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

 

Reservationsgebyr fratrækkes den endelige regning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling, selvom den er rettidig.

 

 

 

Kontrakt binding

 

Vi betragter disse betingelser som gældende ved alle former for bookninger/ reservationer . Vi betragter en booking som værende gældende ved Email bekræftelse og/eller indbetaling af reservationsgebyr eller depositum – hvorefter disse betingelser er gældende

 

Force Majeure

 

I tilfælde af Force majeure henholder vi os til den gældende danske lovgivning som fritager en eller begge parter fra kontrakten ved en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over. En sådan situation kunne eksempelvis være krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør at kontrakten bliver udført.